ZDRAVÝ LIBERECKÝ KRAJ

Logo pro Liberecký kraj

Zadání:

Smyslem projektu, pro který je poptáváno logo, je zastřešovat a podporovat aktivity Libereckého kraje (dílčí projekty, kampaně,..) směrem k široké veřejnosti a propagující zdraví, zdravý životní styl, principy udržitelného rozvoje, mezi které se zařazují: 

•rovnováha ekonomiky, společnosti, životního prostředí 

•dlouhodobá perspektiva 

•zvažování omezené kapacity životního prostředí 

•předběžná opatrnost 

•prevence 

•kvalita života, která není hodnocena jen z pohledu materiálního, ale také rozměrem zdravotním, společenským, etickým, duchovním, kulturním apod. 

•sociální spravedlnost 

•zohlednění vztahu „lokání – globální“

•vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost 

•demokratické procesy

Prostředkem k tomu je dialog s veřejností, transparentnost, partnerství, komunikace.

Představa o ideálním návrhu:

Srozumitelné, vkusné logo využitelné na nejrůznějších typech propagačních materiálů a při nejrůznějších příležitostech. Návrh by měl vyjadřovat myšlenku rovnováhy vztahu ČLOVĚK – PŘÍRODA – HOSPODÁŘSKÁ PROSPERITA, cíl zdraví a kvality života obyvatel. Bylo by ideální, kdyby vyjadřoval i určitou dynamiku, pohyb. Logo musí umožňovat využití jak v barevné podobě, tak v černobílé kombinaci. Uvítali bychom také, aby umožňovalo použití jak ve variantě, kdy bude obsahovat název projektu „Zdravý Liberecký kraj“, tak ve variantě bez nápisu.


Vytvořeno pro soutěž - design nebyl použit, je k dispozici.