WI-PRO

Logo pro společnost, zabývající se "drátěným programem" (výrobky z drátu)