NSAGENCY

Logo pro společnost zabývající se: ICT, systémy pro podporu letectví, konzultace, certifikace, implementace, cloud

Popis:

NSAGENCY s.r.o. je mladá, dynamicky se rozvíjející společnost vzniklá na základech rodinné živnosti provozované od roku 1996. Obchodní činnost společnosti je postavena na dvou pilířích. První pilíř jsou projekty v oblasti leteckého průmyslu a řízení letového provozu se zaměřením na dodávku, integraci a certifikaci systémů. Hlavním objektem zájmů je v tomto případě zejména vojenský sektor. V této oblasti jsou našimi cílovými zákazníky velké a velmi tradiční národní instituce. Druhým pilířem jsou zakázky a projekty zaměřené na civilní sektor a firemní IT. Společnost se zabývá outsourcingem IT (od správy poč. sítí až po pronájem HW a SW), implementací a integrací cloudových řešení, budování hybridních IT prostředí (lokální prostředí propojené s cloudem), provozem vlastní cloudové služby, poskytováním internetového připojení a telefonních služeb, vývojem software na míru a úpravou stávajících a implementovaných řešení podle potřeb zákazníka. V této oblasti jsou našimi hlavními cílovými zákazníky malé a střední společnosti/instituce a živnostníci. Naším cílem je vždy maximálně podporovat zákazníkovi aktivity tak, aby mu jeho IT sloužilo a optimálně podporovalo jeho hlavní podnikatelskou činnost.


Představa o ideálním návrhu:

Jednoduché, čisté, na první pohled odlišující. Logo by mělo být relativně jednoduché a mělo by obsahovat název NSAGENCY, ale na druhou stranu by nemělo zapadnout do záplavy ostatních korporátních log, které se v oblasti informačních technologií objevují.


Vytvořeno pro soutěž - design nebyl použit, je k dispozici.