MARTIN HOLÍK

Návrh loga pro fotografa


Vytvořeno pro soutěž - design nebyl použit.

Piktogram vychází ze jména a z požadavku zadavatele (požadavek: musí obsahovat runu, to jsou dva trojúhelníky naproti sobě).

Fotografie jsou dílem uvedeného fotografa - ze stránky www.mafoto.cz.