Leták A6 pro munGO

Grafické zpracování letáčku pro stravovací zařízení munGO v Brně

Vytvořila jsem 3 návrhy z toho ten první byl realizován.

Požadavkem bylo propojit zákaznickou kartičku a web munGO.