INGAS

Logo a vizuální stylIngas nabízí služby v oblasti plošné plynofikace měst a obcí, plynofikaci průmyslových areálů, rodinných domů, rekonstrukce kotelen, výstavby kanalizačních a vodovodních systémů.

 

Pro společnost jsem vytvořila logo a další vizuální styl, jako jsou třeba vizitky, hlavičkový papír, razítko a cedulky na dveře.

Zde můžete vidět význam loga.