GREO SYSTEMS

Logo pro společnost zabývající se marketingem řízeným online na LCD panelech, Juboxy v komerčních prostorách, průmyslové služby v oblasti strojírenství

digitální marketing, propagace vlastních výrobků (průmysl a pod.)