GREAT RESULT

Návrh loga pro nově vzniklou společnost podnikající v oblasti poradenství zaměřeného na "lidský kapitál".

Popis společnosti:

Chci navrhnout logo, které vystihne mnou poskytované služby:

- Nábor a výběr zaměstnanců

- Assessment a Development

- Průzkumy firemní

- Personální audity

- Různé formy rozvoje zaměstnanců

- Témata pro rozvojové programy – nábor a výběr, hodnocení a zpětná vazba, sestav si svůj tým, AC/ DC, osobní Branding, …

- Diagnostika zaměstnanců podle potřeb

- Osobní rozvojové konzultace – příprava na výběrové řízení, změna kariéry, uplatnění na trhu práce.

Představa o ideálním návrhu:

Logo by mělo nějak vystihnout mou snahu poskytnout klientům výsledky, snažím se v celém svém životě mít výsledky, ale zároveň být efektivní.

Vytvořeno pro soutěž - design nebyl použit, je k dispozici.