Dom seniorov Karolína

Logo pro dům seniorů Karolína


Představa o ideálním návrhu:

Jednoduché logo, které bude do jisté míry odrážet naše poslání: "Vytvářet pro seniory bezpečné prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně a kde najdou lidský přístup a osobní zájem našeho personálu. Zprostředkovat jim místo, kde se mohou v rámci svých možností realizovat a žít ve společnosti přátel." Logo by mělo být živé a zároveň seriózní. Nemělo by být ponuré, ze smutnými barvami.Vytvořeno pro soutěž - design nebyl použit, je k dispozici.